Lorna Byrneová

Dnes již proslulá a také u nás nesmírně oblíbená Lorna Byrneová vídá od dětství anděly a po celý život se od nich dozvídá významné informace, které mohou být pro jedince i pro svět mnohdy až zásadní. V nové knížce se vrací ke svému prvnímu dílu, které vyšlo pod názvem Andělé v mých vlasech a jímž si rovnou získala bezpočet příznivců. Jde tedy vlastně opět o vzpomínky a pokračování tehdejšího vyprávění. Autorka však stále více připomíná mimořádně důležitá témata, jako je vzájemná láska, nutnost chránit naši planetu a obracet se k Bohu i k andělům. Je třeba věřit, pěstovat v sobě soucit, pomáhat druhým a chránit život.

Pokud se chcete dozvědět více o Lorně Byrneové, přidat své modlitby a přání na její modlitební svitek nebo se dozvědět, kdy se s ní můžete osobně setkat, navštivte stránku www.lornabyrne.com.

Facebook: Angels in My Hair by Lorna Byrne

Twitter: @lornabyrne

Instagram: @lornabyrneangels


Narazili jste na problém?

* položky označené hvězdičkou jsou povinné.

* * *