Thierry Jonquet

Thierry (francouzský spisovatel) bývá považován za jednoho z předních autorů detektivního žánru, píše však i knihy pro mládež či komiksy. Než se pustil na literární dráhu, pracoval jako terapeut v nejrůznějších ústavech a institucích (věnoval se starým lidem i dětem po amputaci končetin, byl zaměstnán na psychiatrii); zkušenosti, které takto nasbíral, uplatnil v tvorbě, jež se často tematicky dotýká společenských tabu a hranic normality v lidském chování.

Náměty pro své příběhy údajně čerpal z černé kroniky (tak vznikl i jeho skandální román Moloch z roku 1998, pojednávající o vraždách a poškozování dětí), oproti novinovému článku však jde Jonquet mnohem dál a dosahuje mistrovství v líčení autentické atmosféry i ve schopnosti vhledu do nitra svých podivných, vykolejených hrdinů. Jeho detektivky jsou sice pochmurně temné a plné psychických a sexuálních deviací, přesto může mít Jonquetovo nekompromisní pojmenování zla ve společnosti ozdravný účinek – a právě proto bývá autor spojován s linií tzv. angažované detektivky.

O Jonquetově nebývalé čtenářské oblibě svědčí více než čtyři desítky vydaných knih.


Narazili jste na problém?

* položky označené hvězdičkou jsou povinné.

* * *