Stendhal

Vlastní jméno této významné literární osobnosti bylo Henri Marie Beyle. Je pokládán za jednoho z nejvýznamnějších francouzských romanopisců své doby i dějin literatury vůbec. Je představitelem romantismu a kritického realismu. Proslavil se především jako spisovatel, ale působil též coby psycholog, politik a estetik.

Stendhal byl synem zámožných měšťáckých rodičů. Narodil se roku 1783 ve městě Grenoble ve Francii. Dětství neměl příliš spokojené. Matka mu brzy zemřela a s otcem se neměl příliš v lásce. Jeho rodina však měla dobré postavení, a tak mohla Stendhalovi dopřát kvalitní vzdělání. Působil jako známá osobnost v diskusních salónech v Paříži.

Roku 1817 Henry Beyle poprvé použil svůj pseudonym Stendhal, pro nějž mu jako inspirace posloužil název jednoho měst v Německu. Celý svůj život tíhl k Itálii, k její kultuře a historii, což se odrazilo i v jeho díle.

Jedna z prvních Stendhalových knih s názvem O lásce vyšla poměrně bez povšimnutí. Roku 1830 byl vydán jeden z jeho nejslavnějších románů, Červený a černý.

Po skončení červencové revoluce působil Stendhal jako konzul v italském Terstu, následně byl přeložen do Civitavecchia a v Itálii vlastně strávil i zbytek svého života. Vznikly zde jeho romány Lucien Leuwen, Život Henri Brularda (autobiografické dílo) a Kartouza parmská. Román Lamiela již nedokončil.

Stendhal zemřel při jedné ze svých návštěv Paříže roku 1842.

Jeho dílo spadá částečně do romantismu, z části do realismu. V jeho románech často vystupují hrdinové, kteří brání tomu, co je ve společnosti normou, hledají osobní uplatnění, šťastné okamžiky a především lásku. Často si zachovávají své ideály, ale naoko se přetváří, aby je společnost neodsoudila.


Narazili jste na problém?

* položky označené hvězdičkou jsou povinné.

* * *