Michail Gorbačov

Michail Gorbačov (nar. 1931), generální tajemník ÚV KSSS, člen politbyra, předseda Nejvyššího sovětu a první a jediný prezident SSSR, patří k výrazným osobnostem konce 20. století a jeho politické působení tvoří klíčový most mezi obdobím studené války a pádem železné opony.

Gorbačov pocházel z chudých poměrů a po válce vystudoval práva na Lomonosovově univerzitě v Moskvě, kde se seznámil se svou budoucí manželkou Raisou. Právě Raisa se stala jeho velkou životní oporou a úhelným kamenem jeho pozdější politické kariéry i mezinárodní popularity.

Ve věku 21 let vstoupil Gorbačov do KSSS a rychle postupoval vzhůru. V roce 1985 byl zvolen generálním tajemníkem KSSS, což v podstatě znamenalo nejvyšší politickou funkci ve státě, a pokusil se nastartovat proces reforem. Pojmy jako „perestrojka“ a „glasnosť“ se záhy citovaly na stránkách snad všech mezinárodních novin a Gorbačov si na Západě vysloužil pověst osvíceného reformátora. Jako vůbec první sovětský lídr dokázal navázat úzké vztahy s předními západními politiky své doby – s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, britskou ministerskou předsedkyní Margaret Thatcherovou či s německým spolkovým kancléřem Helmutem Kohlem. Úspěchy na mezinárodním poli však kontrastovaly s vývojem situace v samotném Sovětském svazu, kde Gorbačovovy reformy místo požadovaného ozdravění ekonomiky vedly k hospodářskému i společenskému chaosu a nárůstu extremismu. Dosavadní komunistická politická elita se začala obávat o své postavení a v srpnu roku 1991 došlo k pokusu o puč. Po třech dnech internace se sice Gorbačov vrátil k moci, ale jeho pozice už byla natolik oslabená, že koncem roku 1991 na post prezidenta rezignoval. Do vrcholové politiky se už nevrátil.


Narazili jste na problém?

* položky označené hvězdičkou jsou povinné.

* * *