Martina Winkelhoferová

Martina Winkelhoferová–Thyri, historička a kunsthistorička, působí na vídeňské univerzitě, je specialistkou na historii vídeňského dvora a na dějiny šlechty a společnosti doby Františka Josefa. Přednáší na univerzitě ve Vídni i na Karlově univerzitě v Praze. Provádí vědecké zkoumání dokumentů k dějinám tohoto období ve státních i soukromých archivech. Je autorkou četných odborných statí o císařském dvoře a jeho politice, o šlechtě a sociálních dějinách 19. století. Publikuje pravidelné sloupky v Krone Bunt, víkendové příloze nejčtenějšího rakouského deníku Krone Zeitung.

Euromedia Group vydala její knihy Viribus Unitis. Císař a jeho dvůr a Šlechtictví zavazuje.


Narazili jste na problém?

* položky označené hvězdičkou jsou povinné.

* * *