Jiří Štekl

Jiří Štekl (* 1955, Plzeň)

Český autor, věnující se mapování rozhleden po Česku.

Podnětem pro sepisování průvodců po rozhlednách byl zdařilý seriál ČT Rozhlédni se člověče, který čerpal z materiálů odborníka na rozhledny pana inženýra Jana Nouzy, za doprovodu herce Luďka Munzara.

Autor cestuje po rozhlednách, které fotografuje, vlastnoručně podle fotografií maluje, popisuje a sestavuje plánky přístupových tras. Rekordem bylo 11 navštívených míst během jediného dne. Nyní se zaměřuje na novostavby, kterých každý rok přibývá.

Vydal velmi úspěšné publikace: 333 výletů po rozhlednách Čech, Moravy a Slezska, Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, lanovkou i tramvají, Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, vlakem i lanovkou a Rozhlednovým rájem 62+3 – nejnovější rozhledny České republiky.

Jiří Štekl mezi své zájmy řadí cyklistiku, hory a především rozhledny.