Gary Schwartz

Historik umění Gary Schwartz se dlouhodobě zabývá kulturním kontextem umění a jeho recepce. Ve své práci se věnuje převážně nizozemským malířům sedmnáctého století, zejména Rembrandtovi, je ale též autorem starší publikace o Hieronymu Boschovi určené pro mladé čtenáře. Jeho literární styl se vyznačuje lehkostí a přístupností, ale

i schopností proniknout k podstatě tématu. Schwartz se narodil roku 1940 v newyorské čtvrti Brooklyn. Na Newyorské univerzitě a na Univerzitě Johnse Hopkinse vystudoval dějiny umění, načež přesídlil do Nizozemska. Tam žije od roku 1965 a působí jako badatel, vydavatel a publicista. Jeho manželka je Loekie Schwartzová, která k jeho tvorbě významně přispívá, mimo jiné i tím, že jeho anglické rukopisy překládá do holandštiny, jako v případě této knihy. Schwartz je členem Gettyho centra a Nizozemského institutu pokročilých studií. Je nositelem ceny Kulturní nadace prince Bernharda v oboru humanitních věd.


Narazili jste na problém?

* položky označené hvězdičkou jsou povinné.

* * *