Gabriel Chevallier

(1895–l 969), francouzský spisovatel, se narodil v Lyonu. Navštěvoval několik středních škol a jistý čas též strávil v církevním semináři, jehož atmosféra jej později inspirovala k napsání knihy Kolej na Svatém kopečku (1945). V šestnácti letech začal studovat malířství, po vypuknutí první světové války byl odveden. O rok později utrpěl na frontě zranění a vrátil se zpět do zázemí. Vystřídal nejrůznější zaměstnání, působil například jako obchodní cestující, a roku 1925 se začal věnovat psaní. Svou schopností nahlédnout do mentality francouzských středních vrstev a smyslem pro věrné, avšak humorem odlehčené vystižení maloměstských mravů a provinciálního života vůbec si brzy získal čtenářskou oblibu. Napsal řadu děl (Obchodní cestující Durand, Dědici a dědičky, Moje přítelkyně Renetka, Mlhobřehy), jeho nejznámější knihou však přesto zůstává humoristický román Zvonokosy z roku 1934, na jehož úspěch navázal dvěma pokračováními – prózami Zvonokosy: Babylon (1951) a Zvonokosy: Lázně (1963).


Narazili jste na problém?

* položky označené hvězdičkou jsou povinné.

* * *