Franz Kafka

(3. 7. 1883 – 3. 6. 1924), jeden z největších spisovatelů modernistické a expresionistické literatury 20. století, se narodil v německojazyčné židovské rodině v Praze, kde celý život psal a pracoval jako úředník, a kde je také pohřben. Většina jeho děl, románů a povídek zůstala nedokončena a byla vydána až posmrtně.

To však rozhodně neplatí o povídce Proměna (Die Verwandlung, Metamorphosis), která patří mezi několik málo Kafkových děl, která vyšla ještě za autorova života. Sám si jí cenil natolik, že ji jen s několika málo dalšími povídkami nepřikázal ve své závěti zničit. Povídku napsal v roce 1912, ve svém prvním intenzivním tvůrčím období, na počátku vztahu s Felicí Bauerovou. Proměna poprvé vyšla nejdříve časopisecky (1915) a poté knižně v nakladatelství Kurta Wolfa v Lipsku (1916 a 1918).


Narazili jste na problém?

* položky označené hvězdičkou jsou povinné.

* * *