Chufo Lloréns

Chufo vystudoval v letech 1949–1954 právnickou fakultu, ale dále se věnoval především divadlu, varieté a dalším divadelním formám. Jeho koníčkem je historie a již před více než dvaceti roky začal psát; zmiňme Jiné malomocenství, Kateřina, uprchlice od svatého Benita a Sága proklatých, díla uznávaná kritikou i čtenáři. Jeho nejnáročnější román Dám ti tu zem je výsledkem čtyř let intenzivní práce badatelské i spisovatelské.


Narazili jste na problém?

* položky označené hvězdičkou jsou povinné.

* * *