Arthur Koestler

Arthur Koestler se narodil roku 1905 v Budapešti. V roce 1919 za admirála Hortyho rodina emigrovala do Vídně, kde Koestler studoval na technice. Jako přesvědčený sionista odjel po studiích do Palestiny; své zážitky ztvárnil v románu Zloději v noci (č. 2006). Po dvouletém palestinském pobytu přesídlil do Německa, kde se stal v roce 1928 reportérem levicového Ullsteinova nakladatelství. Začátkem 30. let vstoupil do Komunistické strany Německa a několikrát navštívil Sovětský svaz. Jeho kritický postoj ke komunistickým praktikám a idejím zesílil za španělské občanské války, jíž se účastnil jako britský válečný korespondent. Na jaře 1938 vystoupil z komunistické strany. Ve stejné době publikoval deník ze svého sevillského vězení (frankisté jej roku 1937 zatkli a později se skupinou republikánů vyměnili za své důstojníky) nazvaný Španělské svědectví. Zkušenosti z doby internace ve Vernet (ve francouzském departementu Ariége) zachytil v díle Bahno společnosti. Kromě svého hlavního díla, románu Tma o polednách (č. 1992), vydal prózy Gladiátoři, Příjezd a odjezd, Náměsíčníci, Duch ve stroji a další. Život tohoto politického vizionáře a spisovatele skončil tragicky: 3. března 1983 spáchal spolu se ženou v Londýně sebevraždu.


Narazili jste na problém?

* položky označené hvězdičkou jsou povinné.

* * *