Andrew Graham-Dixon

Redakční konzultant Andrew Graham-Dixon je jedním z významných kritiků umění a popularizátorů umění v médiích v anglicky mluvícím světě. Byl moderátorem šesti pozoruhodných dokumentárních seriálů o umění natočených stanicí BBC, včetně oceňovaných Dějin britského umění a Renesance a umění věčnosti, a rovněž jednotlivých dokumentárních pořadů o umění a umělcích. Po více než 20 let publikuje každotýdenní sloupek o umění, nejprve v listě Independent a v poslední době v týdeníku Sunday Telegraph. Také napsal řadu knih na různá témata – od středověké malby a sochařství po současné umění.

Hlavní konzultant

Ian Chilvers

Spisovatel a redaktor, který napsal mimo jiné publikace The Oxford Dictionary of Art (Oxfordský slovník umění), The Baroque and Neoclassical Age (Baroko a novoklasicismus), A Dictionary of Twentieth Century Art (Slovník umění dvacátého století) a The Artists Revealed: Artists and Their Self-Portraits (Odhalení umělci: malíři a jejich vlastní podobizny). V této knize působil jako speciální konzultant pro kapitoly věnované 17. a 18. století.

Konzultanti

Pohled na umění

Mary Acton

Lektorka dějin umění na katedře průběžného vzdělávání Oxfordské univerzity. K jejím publikacím patří mimo jiné Learning to Look at Paintings (Jak se dívat na obrazy) a Learning to Look at Modern Art (Jak se dívat na moderní umění).

Od pravěku do roku 1400 n. l.

Dr. Paul Taylor

Zástupce kurátora fotografické sbírky Warburg Institute při Londýnské univerzitě. K jeho publikacím z poslední doby patří např. Iconography without Texts (Ikonografie bez textu)

Renesance a manýrismus

Dr. Maddalena Spagnolo

Výzkumná pracovnice ve Villa I Tatti, centru Harvardovy univerzity pro studium italské renesance, Florencie

Umění 19. století

Caroline Bugler

Editorka periodik Art Quarterly a Review, The Art Fund, Londýn. K jejím publikacím patří např. Art in Focus: Vienna (Umění v hledáčku: Vídeň)

Umění 20. století

John Glaves-Smith

Autor a bývalý lektor dějin umění na Staffordshireské univerzitě, Velká Británie. K publikacím patří Contemporary Art (Současné umění) a A Dictionary of Modern Art (Slovník moderního umění)

Americké umění

Dr. Julia Rosenbaum

Profesorka dějin umění na Bard College, Annandale-on-Hudson, New York. K jejím publikacím patří např.: Visons of Belonging: New England Art and the Making of American Identity (Vize sounáležitosti: novoanglické umění a utváření americké identity)

Latinskoamerické umění

Dr. Susan L. Aberth

Lektorka dějin umění na Bard College, Annandale-on-Hudson, New York, a autorka titulu Leonora Carrington: Surrealism, Alchemy and Art (Leonora Carringtonová: surrealismus, alchymie a umění)

Australské umění

Dr. Jennifer Mitchell

Honorární výzkumná pracovnice, Monash University, Melbourne

Indické a jihoasijské umění

Dr. Heather Elgood

Vedoucí programu postgraduálního studia v asijském umění, Škola orientálních a afrických studií, Londýnská univerzita

Japonské umění

Dr. Meri Arichi

Vyučující, lektorka a externí asistentka výuky, Škola orientálních a afrických studií, Londýnská univerzita

Čínské umění

Dr. Alison Bailey

Ředitelka sinologického centra při Institutu pro asijská studia, Univerzita Britské Kolumbie, Vancouver

Africké umění

Barbara Murray

Spisovatelka, editorka, kurátorka a aktivistka za propagaci současného afrického umění


Narazili jste na problém?

* položky označené hvězdičkou jsou povinné.

* * *